Nusaybinli Narsai (410 sonrası - 503), geç antik çağda Edessa ve Nusaybin'de yaşamış önemli bir din adamı. Narsai Nasturi Kilisesi olarak da bilinen Doğu Asur Kilisesince kilise babası kabul edilir.

Sasani İmparatorluğunda Hristiyanlara karşı uygulanan zulme tanık olmuştur. Daha sonraları hayatta kalmayı başarmış ve Edessa Okulu'nda teolojik eğitimini tamamlamıştır. Okulda Mopsuestialı Theodor'un fikirleri hakimdi. 451 yılında Edessa Okulu'nun başına geçti ve bu görevini 20 yıl sürdürdü. Piskopos Bischof Qura (471–498) zamanında Antakya inanışı olarak da tanımlanabilecek Nasturi inanışa bir güvensizlik oluşunca Nusaybin'e, yeniden Pers İmparatorluğuna kaçmak zorunda kaldı. Burada Nusaybinli Barsauma tarafından kurulan Nusaybin Okulu'nun başına geçti. Bu okul İmparator Zeno'nun emriyle kapatılan Edessa Okulu'nun yerini almıştır denebilir.