Narayana

Vedalar, Itihasas, Bhagavata Purana ve Diğer Puranalarda adı geçen ve çeşitli avatarları olan Hinduizmin Vaişnavizm kolunda en yüce Varlık olarak addedilen Tanrı'nın adı. Vişnu ve Hari gibi adlarla da anılır. Dört Veda'dan biri olan Yajurveda'da Narayana Sukta'nın beşinci ayetinde Narayana'nın evrendeki her şeyi hem dıştan hem de içeriden kuşattığı ifade edilir.

EtimolojiDeğiştir

Narayana kelimesinin birkaç farklı çevirisi vardır. Bunlar;

  • Tüm insanlarda ikamet eden Yüce Varlık
  • Nara insanlar Ayana ise sığınak anlamına gelmektedir. Bu yönüyle Narayana'nın anlamı tüm insanların sığınağıdır.
  • Naraya'nın bir başka çevirisi Suyun Üzerinde olan Bir'dir. Narah sular demektir, üzerinde olan ilk varlık ise Narayana'dır.

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir