Nakura

Nakura, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e oldukça yakın bir yerleşim yeridir. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün, 23 Mart 1978'ten bugüne kadar merkezi Nakura'dır.

TarihDüzenle

İslâm'dan önceDüzenle

Meryem oğlu İsa'nın havarilerinden Şem'un-u Safa, Nakura yakınlarındaki Şem'un-u Safa köyünde medfundur.[1] Seyahatname'nin aynı bölümünde anlattığına göre, Evliya Çelebi, Nakura'ya seyahat ettiğinde, yerel Hıristiyanlar, o türbenin Şem'un-u Safa'nın türbesi olduğunu dile getirdiler. Türbeye sıkça ziyarette bulunuluyordu ve yerel Hıristiyan halk arasında çok bilinen bir yerdi. Öyle ki insanlar, anlaşmazlık durumunda yemin etmek için Şem'un-u Safa'nın mezarına gidip, onu şahit tutarak mülâane yaparlardı. Müslümanlar arasında ise, Şem'un-u Safa'nın medfun olduğu yerle ilgili başka gelenekler de vardır. Bu geleneklerden birisinde, onun Kilis'te medfun olduğuna inanılır.

OsmanlılarDüzenle

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde Nakura'da Murtaza Paşa'nın isyancı bir Dürzi topluluğunu yenilgiye uğrattığını ve kendisinin de bizzat bu muharebede yer aldığını nakleder.[2]

NotlarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Evliya Çelebi; Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi; 3. Kitap, 1. Cilt, s.139-140 vd.; hazırlayanlar, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Yapı Kredi Yayınları; 3. Baskı, İstanbul:Haziran 2012; ISBN 978-975-08-1101-1
  2. ^ a.g.e. s.139