Muamele vergisi

Muamele vergisi, gelirin harcanması sırasında alınan vergidir. Vergi, üretimden pazarlamaya kadar çeşitli aşamalarda mal ve hizmet satış fiyatları üzerinden alınır.

1927 yılında 2430 sayılı kanunla yürürlüğe girmiş olup, 1934 yılında yapılan kanun değişiklikleriyle vergi denetimi konusunda örgütlenmeye gidilmiştir.

2 çeşit muamele vergisi vardır.Bunlardan ilki "Yayılı Muamele Vergisi" ve diğeri de "Toplu Muamele Vergisidir". Yayılı Muamale vergisinde bir ürün üretimden dağıtıma tüketime kadarki her aşamada ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Fakat; sonrasında fiili ve kanuni vergi oranı arasında büyük farklar olmaktadır. Yayılı Muamele Vergisi çok riskli olduğundan dolayı 1985 yılında katma değer vergisi uygulanmaya başlanmıştır.

Dış bağlantılarDüzenle