Mozaraplar (İspanyolca: mozárabes; Portekizce: mossàrabs; Arapça:"مستعرب", “Araplaşmış”) İspanya tarihi'nin Endülüs döneminde Müslüman bölgelerde yaşamış, Arapça veya Arapça'dan etkilenmiş bir Romen dili olan Mozarapça konuşmuş Hristiyanlara verilen isimdir.

Mozarapların çoğu İspanyol veya Germen kökenli olup Müslümanlığı kabul etmedikleri halde Müslüman bölgelerde yaşayan kimselerdi. Ancak bazıları Hristiyanlığa geçmiş Arap veya Berberiler de olabiliyordu. Hatta Mozarapların arasında Sefardi Yahudiler dahi vardı.

Mozaraplar, Arapçadan etkilenmiş Mozarapça adlı dili konuşmuş olmalarına rağmen, ne kendilerine ne de konuştukları dile Mozarapça demiş, dilleri için Latince anlamına gelen latinus terimini kullanmışlardır.[1] Mozaraplar bazen Romen kökenli olan isimlerinin Arapçalaşmış halini kullanmışlardır. Örneğin, Zahid ibn Zafer, Pesencano ibn Azafer, İbni Gafif, İbni Garsiya (Garcia), İbni Mardaniş (Martinez), İbni Farenda (Fernandez) gibi.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Roger Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France, s. 156