Moskova Yangını (1812)

Moskova Yangını, 1812 yılında Moskova'da çıkan bir yangın.

14 Eylül 1812’de Napoleon Borodino Savaşı'ndan sonra Moskova’ya girdi. Ancak o gece Moskova’nın her tarafında yangınlar başladı. Moskova askeri valisi General Rastopçin Moskova’nın yakılmasını önceden planlamıştı. Yaklaşık üç gün süren yangında Moskova’nın dörtte üçü yanmış koskoca şehir harabeye dönmüştü. Napoleon'un ordusunun kalabileceği barınaklar yok olmuştu. Etraftaki Rus köyleri de Rus ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı. Napoleon bu çaresiz durumda 420 bin kişilik ordusuyla Moskova'dan çıkmaya çalışsa da acımasız Rus kışı sebebiyle ordusundan sadece 30 bin asker hayatta kalabildi.[1][2][3]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Rusya Tarihi (Prof.Dr. Akdes Nimet Kurat, TTK 1987)
  2. ^ Siyasi Tarih (Dr. Rıfat Uçarol, Filiz Kitabevi 1985)
  3. ^ Siyasi Tarih (Oral Sander, İmge Kitabevi 2006)