Borodino Muharebesi

Borodino Muharebesi, Napolyon Savaşları sırasında Fransız ordularına Moskova yolunu açan muharebedir.

Borodino Savaşı
Napolyon Savaşları
Tarih7 Eylül 1812
Bölge
Sonuç Fransız Ordularına Moskova yolunun açılması.
Taraflar

Fransa Fransa İmparatorluğu
Varşova Düklüğü
İtalya

Ren Konfederasyonu
Rus İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Fransa Napolyon Bonapart
Fransa Michel Ney
Viceroy Eugène
Fransa Joachim Murat
Mihail Kutuzov
Pyotr Bagration (ölü)
Michael Andreas
Güçler
130.000 asker / 500 top 120.000 asker / 600 top
Kayıplar
30.000 - 60.000 39.000 - 45.000

7 Eylül 1812 günü gerçekleşen Borodino Savaşı, Moskova’nın yaklaşık 110 km. batısında, Moskova nehri üstündeki köprübaşında yapılmıştır. Napolyon ordusu 130 bin kişilik bir kuvvet ve 500 top desteğinde, 120 bin asker ve 600 top ile savunulan Rus cephesine saldırmıştır. Sabahın ilk ışıklarıyla Napolyon orduları direkt bir taarruza kalkışmışlar, öğlene kadar süren çatışmalarda 5 km.lik cephe hattında belirgin bir ilerleme sağlayamamışlardır. Savaş, öğleden sonraki safhasında karşılıklı top salvolarıyla sürmüştür. Fransız topçusunun etkili atışı ardından yeniden taarruza geçen Fransız birlikleri yine etkili bir sonuç alamamışlardır. Napolyon, 30 bin kişilik yedek birliklerini savaşa sürmezken General Kutuzov tüm güçleriyle Fransız saldırılarını karşılamaktaydı. Bununla birlikte Fransız taarruzlarının durdurulmasında 2. Rus Ordusu komutanı Prens Pyotr İvanoviç Bagration’un çabaları etkili olmuştur. Prens Bagration savaş alanında yaralandıktan 17 gün sonra ölmüştür.

Gün boyu süren çatışmalar ve topçu salvoları sonucu Fransız kayıpları 30 bin kişi iken Rus kayıpları 45 bin dolayındadır. Savaş alanında karşı tarafın ateşi sonucu kullanılamaz duruma gelen top sayısı yönünden de Rus Ordusu çok daha ağır kayıplara uğramıştır.

Kutuzov, gece boyunca Borodino mevzilerini boşaltarak Moskova gerilerine çekilmiştir. Her ne kadar Fransız ordusunun ilerleyişini o gün için durdurabilmişse de Rus Ordusu, uğradığı ağır kayıplar dolayısıyla mevzileri izleyen günlerde de tutabilecek gücü kaybetmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla Kutuzov’un geri çekilmesi askeri prensiplere uygun bulunmaktadır. Taktik anlamda “günü kurtaran” Rus Ordusu, harekât anlamında, izleyen günleri kurtaramayacak durumda olması nedeniyle cepheyi boşaltmıştır.

İzleyen günlerde Moskova'yı istila eden Napolyon Orduları, Rus Çarı'nın barış antlaşmasına yanaşmaması, Rus Ordusu'nun imha edilmemiş olması ve kış koşullarında ordunun ikmalinin sağlanamaması nedeniyle Rusya'dan çekilmek zorunda kalmıştır.

Ayrıca bakınız değiştir