Monarchia

Monarchia (Monarşi) ya da De Monarchia (Monarşi Üzerine), Dante Alighieri'nin laik iktidar ile dini iktidarı ele aldığı bir incelemedir. Dante bu Latince metniyle, dönemin en ihtilaflı konularından biri hakkında görüşünü dile getirmiş oluyordu: Kutsal Roma İmparatoru'nun temsil ettiği laik otorite ile papanın temsil ettiği dini otorite. Dante'nin bu sorunla ilgili bakış açısı bilinir, çünkü şair siyasal etkinliği boyunca papa VIII. Bonifatius'un dünyevi taleplerine karşı Floransa şehir hükûmetinin özerkliğini savunmak için mücadele vermişti.

TarihDeğiştir

Genel kabul gören kronolojiye göre, Monarchia 1312-1313'de yazılmıştır.

KonuDeğiştir

Risale, üç kitaptan oluşur, ama en önemli olanı üçüncü kitaptır; Dante burada çok açık olarak papa ile imparator arasındaki ilişkiler konusunu ele alır. Öncelikle, Dante Roma Kilisesi'nin geliştirdiği teokratik iktidar kavrayışını eleştirir: 1302 tarihli papalık bildirisi Unam sanctam bu anlayışı onaylıyordu. Teokratik kavrayış, bütün iktidarı papaya veriyor; onun otoritesini imparatorunkinden üstün kılıyordu: Aynı zamanda bu, papanın, normal olarak laik yetki alanına giren meselelere meşru olarak müdahale edebileceği anlamına geliyordu.

Dante bu teokratik kavrayışa karşı, bir başka güçlü Kutsal Roma İmparatoru’na olan gereksinmeyi dile getirmiş ve insanoğlunun temel olarak iki hedefe yönelmesi gerektiğini belirtmiştir: Yeryüzü yaşamındaki mutluluk ile ebedi yaşama özgü mutluluk. Dante, insanların ebedi yaşamına ilişkin olguları yönetme yükümlülüğünün papaya; insanların yeryüzündeki mutluluğunu sağlama görevinin ise imparatora düştüğünü öne sürer. Dante, buradan yola çıkarak, imparatorun yönetimindeki dünya alanının, papanın yönetimindeki ruhsal/manevi alandan bağımsız olduğunu dile getirir: Papanın otoritesi, imparatorun otoritesini etkilememelidir.

Dante, hem Kutsal Roma İmparatoru'nun, hem papanın insan olduğunu, ikisinin de gücünü ve otoritesini doğrudan Tanrı’dan aldığını, birinin ötekine üstün olmadığını göstermek istiyordu.

Ayrıca bakınızDeğiştir

NotlarDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir

  Dante Alighieri (1265 - 1321)
Latince yapıtları: De vulgari eloquentia - Monarchia - Eclogae - Epistulae - Quaestio de aqua et terra
İtalyanca yapıtları: Vita Nuova - Le Rime - Convivio
İlahi Komedya: Cehennem - Araf - Cennet