Mizan

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Mizan aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Mizan (ölçü), terazi, tartı anlamındadır.
  • Mizan (matematik), hesapta işlemi ikinci kez yapma, sağlama.
  • Mizan (ticaret), ticarî hesaplamada tüccarın yaptığı bütün işlemleri gösteren cetvel, hesap özeti.
  • Mizan (din), İslam inancında âhirette günah ve sevapların tartıldığı terazi.
  • Mizan (gazete), Mehmet Murat (Mizancı) tarafından 1886-1909 arasında aralıklarla İstanbul, Kahire, Paris, Cenevre ve İstanbul'da yayımlanan siyasi ve edebi gazete.