Minkarkuşu Mehmed Paşa

Minkarkuşu Mehmed Paşa (? – 1601), Karabatak ve Mangırkuşu lakaplarıyla da bilinen Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatının ilk yıllarıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. Halep ve Erzurum deftarlıklarının ardından Budin defterdarlığı görevine getirildi. 1601 yılı Nisan ayı sonlarına doğru Budin beylerbeyi oldu. Aynı yılın 15 Ekim tarihinde, Habsburglar'ın ele geçirdiği İstolni Belgrad Kalesini geri almak yapılan muharebede hayatını kaybetti.[1] Habsburglar tarafından kesilen başı, Kanije Savunmasını yapan Osmanlı güçlerinin maneviyatını kırmak için teşhir edilmiştir.[2]

Cenazesi Babócsa'daki Dâna Halil Zâviyesi'ne defnedilmiştir.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Gévay, Antal (1841). A Budai Pasak (Macarca). Viyana: Streuss. s. 21. 
  2. ^ Ünlü, Osman (2016). "Erken Dönem Tarihî ve Edebî Kaynaklarda Kanije Müdafaası". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 5 (4). İTOBİAD. ss. 697,701. 19 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2021. 
  3. ^ Yılmaz, Mehmet Emin (2019). "Osmanlı Macaristanı'nda Tekkeler, Türbeler, Şehitlikler ve Mezar Taşları". Vakıflar Dergisi, 52. DergiPark. s. 160. 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2021.