Minhâc'ûs-Sünne en-Nebeviyye

Minhâc'ûs-Sünne en-Nebeviyye, (Arapça: منهاج السنة النبوية) İslâm âlimi İbn Teymiye tarafından yazılan dört ciltlik eser.[1] Ana teması Kaderiyye Şiîliğinin tenkidi üzerine oturtulmuştur.

Yazıldığı devirDüzenle

İmamiye Şiası’ın başına getirilen Cemâl’ed-Dîn İbn-i Mûtahhar’ın “Nehc’ûl-Hâk” ve “Minhâc’ûl-İstikâme fî İsbât’ûl-İmamiyye” gibi eserleri İlhanlı saraylarında ve bilhassa da Olcaytu’nun üzerinde çok derin tesirler oluşturmuştu.[2] Şîʿa’nın İlhanlılar’ın himâyesinde kuvvetle Sünnîliğe yüklenmiş olduğu devirde yazılmıştır.

Yazarın kişiliğiDüzenle

Birleşik Moğol-Haçlı ordularını Suriye’de dağıtan Mısır’ın Türk asıllı Kölemen (Memlük) Sultanı Kalavun’un oğlu Emîr Nasr’ûd-Dîn’in yanında savaşlara katılan, ve bu devirde itibarını bir hâyli arttıran zamanın en büyük müçtehidi Selefî âlim İbn-i Teymiyye tarafından yazılmıştır.

Yazılış maksadıDüzenle

İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye'nin en önde gelen alimlerinden olan İbn-i Mûtahhar El-Hillî'nin bu devirde yayınlamış olduğu Minhâc’ûl-İstikâme fî İsbât’ûl-İmamiyye ya da Minhâc’ûl-Keramet[3] isimli eserinin özellikle İlhanlılar üzerinde yaratmış olduğu etkileri azaltmak ve Şiîlerin hamlelerine karşı bir mukabelede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Seyyed Hossein Nasr; Hamid Dabashi; Seyyed Vali Reza Nasr (1988). Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality. SUNY Press. ss. 75-. ISBN 978-0-88706-689-4. 
  2. ^ Habib’üs-Siyer, Cilt 3, Sayfa 112.
  3. ^ Nasr, Sayyed Hossein (1989). Expectation of the Millennium: Shiism in History. State University of New York Press. ss. 96-97. ISBN 0887068448.