Miktar teorisi

Miktar teorisi veya paranın miktar teorisi, para arzının doğrudan doğruya fiyat seviyesiyle orantılı olduğunu belirten klasik ekonomi kuramı.[1][2]

Teoriye göre paranın değeri, ekonomideki para miktarına bağlıdır. Arzı artan malın fiyatının düşmesi ve arzı azalan malın fiyatının artması ilişkisi, para için de geçerlidir. Ekonomideki para arzı arttıkça, satın alınan mal ve hizmet miktarının sabit kalması hâlinde fiyatlar yükselecek; yani paranın değeri düşecek ve enflasyon artacaktır.[1][2]

İktisat tarihinin en eski teorilerinden olduğu belirtilen teorinin kaynağı, 1550 ve 1560'lı yıllara dayandırılır.[1][2] 18. yüzyılda klasik ekonomistlerce de benimsenen bu görüş, I. Dünya Savaşı'na kadar eleştirilere rağmen kabul görmüştür ve

Miktar teorisini savunan ekonomistlerin görüşleri arasında birtakım farklar vardır. En gelişmiş şekliyle neoklasik ekonomistler tarafından öne sürülen miktar teorisi, mübadele yaklaşımı ve para tutumu yaklaşımı olmak üzere iki şekilde açıklanmıştır.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b c Çiçek, Macide (2011). "Paranın Miktar Teorisi ve Türkiye'de Geçerliliği". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16 (3). ss. 87-115. 4 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2022. 
  2. ^ a b c Gabaçlı, Nihal (2020). "Paranın Miktar Teorisi Üzerine Ekonometrik İnceleme: Türkiye Örneği". İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi. 1 (1). ss. 50-62. 4 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2022.