Mişkan

Musa'nın çölde inşa ettiği portatif tapınak

Mişkan ya da Çadır Tapınak (İbranice: משכן "mesken, yerleşke", Latince: Tabernaculum "çadır"), çölde Musa tarafından inşa edilen portatif tapınak. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Vadedilmiş Topraklar'a ulaşmadan önce çölde dolaşırlarken sunak ve tapınak olarak inşa edilmiştir. MÖ 950 yılında Kudüs'te Süleyman Tapınağı inşa edilince Mişkan'a gerek kalmamıştır.[1]

Timna Valley Park'ta Mişkan (Tabernacle) modeli Israil

Mişkan'ın özellikleri Tanah ve Eski Ahit'te anlatılır. Yahudi metinlerine göre, nasıl inşa edileceği tanrı tarafından dikte edilmiştir. Mişkan küçük bir bina etrafındaki geniş bir alandan oluşuyordu. Alanın etrafı çadır benzeri kumaş duvarlarla çevriliydi. Mişkan'nın önündeki geniş alan, kare şeklinde iki alandan oluşuyordu. Doğudaki karenin ortasında yakılarak tanrıya sunuda bulunulan maddeler için kullanılan sunak vardı. Bu sunağın hemen yanında din adamları tarafından ritüellerde kullanılan bir lavabo vardı. Batı karesinin ortasında ise Ahit Sandığı (İngilizce: Ark of the Covenant) bulunuyordu.

Mişkanın duvarları melek resimleriyle bezeli kumaştan yapılmıştı. İki odası vardı, "kutsal oda" ve "kutsalların kutsalı".

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Mişkan." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.