Mezhic (بنو مذحج, benū mezhic), Yemen kökenli bir Kahtani Arap kabilesi.

Kabile adını Mâlik bin Üded'in lakabı olan Mezhic'ten almıştır. Soyu Kahtan'a uzanan bu kabilenin yurdu Yemen'dir.

Cahiliyye döneminde Yağus putuna tapan kabilenin Suda kolu 630 yılında, bir yıl sınra da Ruha, Murad ve Zübeyde kolları müslüman oldu. Muhammed, kabilenin müslüman olmayan asıl kolu Mezhic üzerine Ali komutasında 300 kişilik bir birlik gönderdi. Kabile bu birlikle savaşsa da ardından müslüman oldular.

Muhammed'in ölümünden sonra Kufe'ye yerleşen kabile Irak, Suriye ve Mısır'daki muharebelere katıldı. Fitne olaylarında Ali'nin yanında yer aldılar.

KaynaklarDeğiştir