Metre bölü saniye

SI'dan türetilen hız birimi

m/s

Hareket eden şeyin bir saniyede aldığı yol uzunluğunun metre cinsinden ifadesi, hız birimi. Diğer bir deyişle, bir hareketlinin saniye başına aldığı yolun metre cinsinden nicel ifadesi.

1 m/s = 3.6 km/h