Metil grubu

Metil grubu, metanın bir hidrojen eksiği olan alkil grubudur. Bir karbona üç hidrojen bağlanmıştır, formülü CH3'tür. Stabil bir gruptur ve birçok organik bileşikte bulunur.

Metil grubunun farklı gösterimleri

Metil grubuna sahip bileşik örnekleriDüzenle

Metil alkol, bir metil grubuna hidroksil bağlanması ile oluştuğu için en basit alkoldür. Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunan dimetil eter, bir oksijene iki metil grubu bağlandığı için metanolden daha büyüktür ancak metanolde hidrojen bağı bulunduğundan metanolün kaynama noktası dimetil eterden çok daha yüksektir. (Dimetil eter -24 °C'de, metanol 64 °C'de kaynar)

 
İki tane metil grubu içeren dimetil eter, formülü (CH3)2O olarak yazılır
 
Dimetil Keton, (CH3)2CO

Asetonda da iki tane metil grubu bulunur. Bu yüzden dimetil keton da denir.