Merkezi iş alanı

Merkezi iş alanı veya kısa MİA büyük kentlerin kent merkezlerinde, ticaret ve hizmet fonksiyonlarının en yoğun olduğu bölge için, şehir planlama, coğrafya vb. disiplinlerde kullanılan bir terimdir. Merkezi iş alanındaki yapılaşma yoğunluğu fazla olup, kentteki en yüksek yapılar genelde bu bölgede bulunur.

Merkezi iş alanının özellikleriDüzenle

 • Coğrafi açıdan kentin merkezinde bulunur.
 • İdari yapılar fazladır.
 • Birbirine yakın fonksiyonlar aynı alanda toplanır.
 • Nirengi ve odak noktaları bulunur.
 • Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu yerdir.
 • Ulaşımın merkez noktasıdır.
 • Hizmet sektörünün en yoğun olduğu bölge burasıdır.
 • Yapılaşma yoğunluğunun en fazla olduğu alandır.
 • En yüksek arazi değerleri bu alandadır.
 • Çalışma ve alış-veriş için cazibe merkezleridir.
 • İçinde yeni alanlar oluşabilir ya da eski ticari fonksiyonunu zamanla kaybedebilir.