Memmedhüseyn Tehmasib

Memmedhüseyn Tehmasib (AzericeMəmmədhüseyn Təhmasib; 1907, Nahçıvan-1982, Bakü), Sovyet Azeri eğitmen, yazar, çevirmen, dilbilimci, senarist, halkbilimci.

Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü Dil ve Edebiyat Fakültesi mezunu olan Tehmasib, Bakü Devlet Üniversitesinde dilbilimci olarak görev yapmış ve halkbilim üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınmıştır.