Memlûk sultanları listesi

Vikimedya liste maddesi

Mısır Memlûk sultanları listesi, Bahri Hanedanı ve Burci Hanedanı başta olmak üzere Mısır Memlûk hanedanlarının sultanlar listesidir.

Bahri Hanedanı (1250 - 1390) değiştir

Liste değiştir

No. İsim Tam isim Saltanatın başı Saltanat sonu Saltanat sonu nedeni
1 Şecer-üd-Dürr İsmeteddin Umm-Halil Şecer-üd-Dürr 1250 1250 Evlenme
2 Aybeg İzzeddin Aybeg 1250 1257 Öldürülme
3 Mansur Ali Mansur Nureddin Ali 1257 1259 Tahttan indirme
4 Kutuz Muzafer Seyfeddin Kutuz 1259 1260 Öldürülme
5 I. Baybars Zahir Rukneddin Baybars Bundukdari 1260 1277 Ölüm
6 Bereke Said Nasıreddin Bereke 1277 1279 Tahttan feragat
7 Sülemiş Adil Bedreddin Sülemiş 1279 1279 Tahttan indirme
8 Kalavun Mansur Seyfeddin Kalavun 1279 1290 Ölüm
9 El-Eşref Halil Eşref Salaheddin Halil 1290 1293 Öldürülme
10
İlk kez
Nasır Muhammed bin Kalavun Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1293 1294 Tahttan indirme
11 Adil Kitbuga Adil Zeyneddin Kitbuga 1294 1296 Kaçma
12 Laçin Mansur Hüsameddin Laçın 1296 1299 Öldürülme
10
İkinci kez
Nasır Muhammed bin Kalavun Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1299 1309 Tahttan feragat
13 II. Baybars Muzaffer Rukneddin Baybars Çeşnikar 1309 1310 İdam
10
Üçüncü kez
Nasır Muhammed bin Kalavun Nasır Nasıreddin Muhammed Bin Kalavun 1310 1341 Ölüm
14 Ebu Bekir Seyfüddin Ebu Bekir 1341 1341 Tahttan indirme
15 Alâaddin Küçük Alâaddin Küçük 1341 1342 Tahttan indirme
16 Şihabüddin Ahmed Şihabüddin Ahmed 1342 1342 Tahttan indirme
17 İmadeddin İsmail Salih İmadeddin Ebu İsmail 1342 1345 Ölüm
18 Seyfeddin Şaban Kamil Seyfeddin Şaban 1345 1346 Öldürülme
19 Seyfeddin Hacı Muzaffer Seyfeddin Hacı 1346 1347 Öldürülme
20
İlk kez
Ebu Maali Hasan Nasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan 1347 1351 Tahttan indirme
21 Salih Selahaddin Salih Selahaddin Bin Muhammed 1351 1354 Tutuklama
20
İkinci kez
Ebu Maali Hasan Nasır Bedreddin Ebu Ma'ali Hasan 1354 1361 Kayıp, olasılıkla öldürülme
22 Selahaddin Muhammed Mansur Selahaddin Muhammed Bin Hacı 1361 1363 Delilik nedeniyle
tahttan indirme
23 Zeyneddin Şaban Eşref Zeyneddin Şaban 1363 1377 Vebadan ölüm
24 Alaeddîn Ali El-Mansur Alaeddîn Ali Ebu al-Ma'ali 1377 1381 İdam
25
İlk kez
Zeyneddin Hacı Salih Salah Zeyneddin Hacı 1381 1382 Tahttan indirme
25
İkinci kez
Zeyneddin Hacı Salih Salah Zeyneddin Hacı 1389 1390 Feragat etme

Soyağacı değiştir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salih
Eyyubi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şecer-üd-Dürr
1.(1250)
 
Aybeg
2.(1250-57)
 
 
 
 
 
I. Baybars
5.(1260-77)
 
Kalavun
8.(1279-90)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali
3.(1257-59)
 
Kutuz
4.(1259-60)
 
Bereke
6.(1277-79)
 
Sülemiş
7.(1279)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halil
9.(1290-93)
 
Nasır Muhammed
10.(1293- 1294),(1299-1309),(1310-1341)
 
Kitbuga
11.(1294-96)
 
Laçin
12.(1296-99)
 
Baybars
Çeşnikar

[13.(1309-10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seyfüddin
Ebu Bekir

14.(1341)
 
Alâaddin
Küçük

15.(1341-42)
 
Şihabüddin
Ahmed

16.(1342)
 
İmadeddin
İsmail

17.(1342-45)
 
Seyfeddin
Şaban

18.(1345-46)
 
Seyfeddin
Hacı

19.(1346-47)
 
Ebu Maali
Hasan

20.(1347-1351),(1354-1361)
 
Salih
Selahaddin

21.(1351-54)
 
Hüseyin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selahaddin
Muhammed

22.(1361-63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeyneddin
Şaban

23.(1363-77)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaeddin
Ali

24.(1377-81)
 
Zeyneddin
Hacı

25.(1381-1382),(1389-1390)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burji Hanedanı (1382 - 1517) değiştir

Liste değiştir

No. İsim Tam isim Saltanatın başı Saltanat sonu Saltanat sonu nedeni
1
İlk kez
Berkuk Zahir Seyfeddin Berkuk 1382 1389 Tahttan indirme
1
İkinci kez
Berkuk Zahir Seyfeddin Berkuk 1390 1399 Ölüm
2
İlk kez
Ferec Ferec Bin Berkuk 1399 1405 Kaçtı
3 Mansur Abdülaziz Mansur Abdulaziz Bin Berkuk 1405 1405 Hapiste öldü
2
İkinci kez
Ferec Ferec Bin Berkuk 1405 1412 Tahttan indirildi
Öldürüldü
4
Mustain (Abbasi-Memlük)
Müsta'in Müsta'in Billah Ebu Fadil Abbasi; 1412 1412 Tahttan indirme
5 Muavyed Şeyh Muavyed Bin Nasr Şeyh Mahmudi; 1412 1421 Ölüm
6 Muzaffer Ahmed Muzaffer Ebu Sadat Ahmad 1421 1421 Tahttan indirme
7 Seyfeddin Tatar Zahir Seyfeddin Tatar 1421 1421 Ölüm
8 Salih Muhammed Salih Nasireddin Muhammad 1421 1421 Tahttan indirme
9 Barsbay Eşref Seyfeddin Barsbay 1422 1438 Ölüm
10 Aziz Yusuf Aziz Cemaleddin Yusuf 1438 1438 Tahttan indirme
11 Zahir Çakmak Zahir Seyfeddin Çakmak 1438 1453 Tahttan indirme
12 Fahreddin Osman Fahreddin Osman 1453 1453 Tahttan indirme
13 İnal Eşref Seyfeddin İnal el-Alay 1453 1461 Hastalik nedeniyle feragat
14 Muavyed Ahmed Muayed Şihabeddin Ahmed 1461 1461 Tahttan indirme
15 Hoşkadem Seyfeddin Ebu Said Hoşkadem el-Nasiri Muaccedi 1461 1467 Ölüm
16 Zahir Bilbay Zàhir Sayfeddin Bilbay İnalí el-Muayyadí 1467 1467 Tahttan indirme. Hapisde öldü
17 Zahir Timur Buğa Zàhir Timur Buğà Rumí 1468 1468 Tahttan indirme
18 Kayıtbay Eşref Seyfeddin Kayit Bay 1468 1496 Oğlu lehine feragat
19 Nasır Muhammed Nasır Ebu Sa'adat Muhammed 1496 1498 Suikast
20 Zahir Kansu Zahir Kansu 1498 1500 Feragat
21 Eşref Canbulat Eşref Canbulat 1500 1500 Tahttan indirme
22 Adil Tumanbay Adil Sayfeddin Tumanbay 1501 1501 Kaybolma. Olasılıkla öldürüldü
23 Kansu Gavri Eşref Kansu Gavri 1501 1516 Mercidabık Muharebesi'nde öldü
24 Eşref Tumanbay Eşref Tuman bay 1516 1517 İdam

Soyağacı değiştir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Şaban
B.Memluk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Hacci
2.(1389-90)
 
Barkuk
1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farac
4,6,7
 
Abdülaziz
5.(1405)
 
Muavyed
8.(1412-21)
 
Tatar
10.(1421)
 
 
 
Barsbay
12.(1422-38)
 
 
 
 
 
Çakmak
14.(1438-53)
 
 
 
İnal
16.(1453-61)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoşkadem
18.(1461-67)
 
Bilbay
19.(1467)
 
Ahmed
9.(1421)
 
Muhammed
11.(1421-22)
 
Yusuf
13.(1438)
 
Kayıtbay
21.(1468-96)
 
Osman
15.(1453)
 
Timurbuga
20.(1467-68)
 
Ahmed
17.(1461)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed
22.(1496-98)
 
Kansuh
23.(1498-00)
 
Canbolat
24.(1500-01)
 
A.Tumanbay
25.(1501)
 
Kansu Gavri
26.(1501-16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.Tumanbay
27.(1516-17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dış bağlantılar değiştir

  • Clot, Andre (çev. Turhan Ilgaz) (2005), Kölelerin İmparatorluğu Memlüklerin Mısır'ı, İstanbul:Epsilon Yayınları ISBN 9753317727.
  • Koperman, Kazım Yaşar (1989), Mısır Memluklüleri Tarihi, Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ISBN 9751704898
  • Yiğit, İsmail (2008), Memlükler, İstanbul:Kayıhan Yayınları, ISBN 9786055996024
  • El-Makrizi (1997), Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk, Kahire: Dar al-kotob, (Arapça)