Alâeddin Ali

(Alaeddin Ali sayfasından yönlendirildi)

Alaeddin Ali tam ismiyle Malik Mansur Alaeddin Alí bin Şaban (d. yak. 1367 - ö. ?) Sultan Zeyneddin Şaban'nin oğlu olup 1377'de bir devlet darbesinde suikastla öldürülen babası yerine 10 yaşındayken tahta geçirilen ve 1377-1381 döneminde saltanat süren Türk kökenli Bahri Hanedanı'ndan Memluk Devleti hükümdarı.

Alaeddin Ali
Mısır Memlûk Sultanı
Hüküm süresi 1377 - 1381
Önce gelen Zeyneddin Şaban
Sonra gelen Zeyneddin Hacı
Doğum yak. 1367
Tam ismi
Melik Mansur Alaeddin Ali bin Şaban
Hanedan Bahri Hanedanı
Babası Zeynedddin Şaban

1377de Sultan Zeyneddin Şaban ve devlet iktidarını elinde bulunduran Atabeg Emir Yalboga el-Umari aleyhinde bir komplo düzenlendi ve yapılan devlet darbesi sonunda hem Sultan hem de atabegi öldürüldü. Bu darbeyi hazırlayan ve uygulayan Yalboga'nın eski Çerkes asıllı kölemeni olan Berkuk'tu. Eski Sultan'ın 10 yaşındaki oğlu Alaeddin Ali Memluklu Devleti tahtina Sultan olarak geçirildi. Ama devletin iktidar gücü yeni sultana Atabeg ve naip olarak atanan Berkuk'un elindeydi.

Alaeddin Ali birkaç yıl tahtta kalarak ismen de olsa Bahri hanedanından saltanat süren son Sultan oldu. 1381de atabeg olan Berkuk yeni bir devlet darbesi yapıp Alaeddin Ali'yi tahttan indirdi ve yerine iki değişik dönem ismen hükümdarlik yapan Zeyneddin Hacı'yı tahta getirdi. Ama devletin siyasi idaresi ve hatta sembolik merasimsel idaresi bile Berkuk eline geçti. Çok geçmeden Berkuk Burci Hanedanını kuran birinci Memluk Devleti Sultanı oldu.

Dış bağlantılarDüzenle

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Zeyneddin Şaban
Mısır Memlûk Sultanı
1377 - 1381
Sonra gelen:
Zeyneddin Hacı