Memduh Aytür

Türk maliyeci ve diplomat

Memduh Şevket Aytür (1917, İstanbul - 11 Kasım 1981), Türk maliyeci ve diplomat.

1934 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni, 1938 yılında ise Mekteb-i Mülkiye'yi bitirmiştir. 1939 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak göreve başlamış, 1942-1949 ve 1951-1956 yılları arasında Maliye Müfettişi olarak görev yapmıştır. 1956-1958 ve 1963 yıllarında Hazine Genel Müdürü olmuş, 1958-1959 yıllarında Maliye Tetkik Kurulu Başkanı, 1959-1963 yıllarında Washington Büyükelçiliği'nde Maliye Müşaviri ve İktisadi Heyet Başdelegesi olarak görev ifa etmiş, 1960 yılında 4 ay kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanı, 1963-1964 yıllarında Maliye Bakanlığı müsteşarı olmuştur. 1964-1966 ve 1971 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı, 1972-1981 yılları arasında OECD daimi temsilcisi olarak görev yürütmüştür. 1 Nisan 1981'de Türkiye İş Bankası yönetim kurulu başkanı olmuş ve bu görevi sürdürürken beyin kanamasından ölmüştür.

Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri