Mecâlisü'n-Nefâis

Mecalisü'n Nefais, Ali Şir Nevai'nin tezkire türündeki eseri. Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şuara tezkiresidir.

Nevai bu eserini Molla Cami'nin Baharistanı ile Devletşah Tezkiresini örnek alarak sekiz bölüm halinde yazmıştır. Her bölüme "meclis" adı verilmiştir. Bu tezkire 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'da yazılmaya başlanan şuara tezkirelerine örnek olmuştur.