Mason Locası

masonluğun temel organizasyon birimi

Mason Locası, genellikle Özel Loca veya Kurucu Loca olarak da adlandırılan, Masonluğun temel kuruluş birimidir. Her yeni Loca, bir Büyük Loca tarafından garanti kapsamına alınmış veya anlaşmalı olmalıdır. Ayrıca eylemlerine yönelik yayımladığı Anayasası, uygulama yönünden bağlı olduğu jürisdiksiyona tabidir. Londra'da dünyanın bilinen ilk Locası olan Büyük Locadan (bugün İngiltere Birleşik Büyük Locası olarak bilinir.) geriye kalan üç büyük Loca, tüm bu anlaşmalar ve garanti kapsamından ayrı olarak yetki belgesi bulunmadan faaliyet yapabilecek eşsiz bir ayrıcalığa sahiptir. Ancak "çok eskiden" kurulmamasına rağmen, yalnızca Londra'daki Büyük Görevliler Locası (Grand Stewards' Lodge) bir loca emri bulunmadan faaliyet gösterir.[1] Bir mason genellikle, kendi tâbi olduğu Locanın jürisdiksiyonunda (yani herhangi bir Büyük Loca altındaki) bulunan diğer locaları ziyaret etme hakkında sahiptir. Bazı ülkelerde bu ayrıcalık Yüksek Masonlar (yani üçüncü dereceye ulaşmış Masonlar) ile sınırlıdır. Böylece Localar diğer locaları tanıma durumlarını ve aralarındaki ilişkileri, kendi üye düzenlerini kontrol altında tutmuş olurlar. Masonlar Localarda üç derece halinde bir araya gelirler. Bu temel dereceler sırasıyla çırak, kalfa ve üstad dereceleridir.

Mason Locası

Mason Binaları

değiştir

Masonlar bir Loca için Loca yerine Masonik Tesisler, Localar veya Tapınaklar ("Felsefe ve Sanat amaçlı") terimlerini kullanabilirler. Birçok ülkedeki Localar günümüzde önyargı ve şüphe oluşturmamak için bu tür terimleri kullanmaya başlamışlardır. Farklı Masonik kuruluşlar veya Localar genellikle farklı zamanlarda bu tesisleri kullanabilirler.

Mavi localar,zanaat locaları veya antik zanaat locaları York Riteve Scottish Rite gibi ek Mason tarikatları yerine ilk üç Mason derecesini işleyen locaları ifade eder. Büyük Britanya'da "zanaat evi" terimi kullanılmaktadır. Mavi locanın, İngiliz veya İrlanda Masonluğundan türetilen localardaki geleneksel regalia rengine atıfta bulunduğu söylenir. Terim başlangıçta hoş karşılanmasa da, son zamanlarda Amerika'da yaygın ve ana akım kullanım kazanmıştır.[2]

Araştırma locaları, mason bilimini ilerletme amacına sahiptir. Londra'daki Quatuor Coronati Lodge, bir araştırma kulübesi örneğidir; kesinlikle sınırlı bir üyeliği vardır ve dünyanın her yerinden ziyaretçi ve bildiri alır. Birçok yargı bölgesinde, genellikle mavi localardan daha az toplanan ve derece vermeyen köklü araştırma locaları vardır.

Büyük Britanya'da, bir eğitim locası bir Loca ile ilişkilendirilebilir, ancak ayrı olarak oluşturulmaz.Talimhane, subaylara ve subay olmak isteyenlere deneyimli bir ağabeyin rehberliğinde ritüel prova yapma fırsatı sağlar; üyelik bilgisini ve anlayışını geliştirmek için, bir Eğitim Locası içindeki locadaki ritüel ve sembolizm hakkında dersler de olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı yargı bölgelerinde, eğitim locası, hem Masonik hem de Masonik olmayan konularda bir konuşmacıya ev sahipliği yapmanın yanı sıra, ritüel provanın yanı sıra Masonluğun diğer yönlerinde aday eğitimi için garantili bir loca görevi görür.

Büyük Britanya'da, anne locası terimi, bireyin ilk olarak "Mason yapıldığı" (yani Girilen Çıraklık derecesini aldığı) belirli Locayı tanımlamak için kullanılır. 'Ana loca', aynı büyük locanın yargı yetkisi altında garanti altına alınacak yeni bir locanın, kız locasının oluşturulmasına sponsor olan bir locaya da atıfta bulunabilir; bununla ilgili belirli prosedürler, tarih boyunca ve farklı yargı alanlarında değişiklik gösterir. İskoçya Büyük Locası'ndaki 0 Nolu Ana Kilwinning Locası, 1598 ve 1599 tarihli Schaw Tüzüklerinde atıfta bulunulan ve kendisi bir büyük locaya abone olmadığı bir zamanda diğer locaları garanti altına aldığı için, İskoçya Ana Locası olarak bilinir.

21. yüzyıl'da, şahsen değil çevrimiçi olarak buluşan internet sanal localarının yükselişine tanık olundu. Örnekler, Internet Lodge No. 9659, Lodge Ireland ve Castle Island Virtual Lodge No. 190'dır. Uzaktan loca toplantıları yapabilme özelliği, ister denizaşırı ülkelerde askerlik yapıyor olsunlar, ister seyrek bir yerde yaşıyor olsunlar, uzaktaki kişilerin toplantılara devam etmesine olanak tanır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ ...önde gelen Büyük Loca St John's Günü, St Paul’s Churchyard'da kaz ve ızgara ile Ale House şöleni yapıldığı zaman 24 Haziran 1717 tarihinde kurulmuştur. Burada sözü edilen dört loca; Westminster'ın, Parkers Lane'daki Kraliyet Ale House (Büyük Queen Street'te ulunan bina yakınında), Charles Street'teki Elma Ağacı lokali, Covent Bahçesi ile kanal sırasındaki Atlet ve Üzüm Lokali yalnızca kaz ve ızgara için bir araya gelmiştir. Üçü hala ayaktadır ve bunlardan ilki günümüzde Antik Loca olarak bilinen Loca No 2, Dayanıklılık ve Eski Cumberland Locası No 12 (aslında No 3) ve Kraliyet Somerset House ve Inverness Locası No IV'tür. Bu ayrım ile birlikte söz konusu localar İngiltere'de tek ve “çok eski localar” olarak bilinir. Bunlarla birlikte Büyük Görevliler Locası (Grand Stewards’ Lodge), herhangi bir emir olmadan faaliyet gösterme iznine sahiptir."Giriş". 2 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2013. 
  2. ^ "Mackey's Encyclopedia of Freemasonry". www.freemasons-freemasonry.com. 16 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2023. 

Dış bağlantılarii

değiştir