Marcus Aemilius Lepidus (konsül, MÖ 120)

Marcus Aemilius Lepidus (MÖ 120 – MÖ 77), Romalı devlet adamı. İkinci Üçlü Yönetimde görev yapmış olan triumvir Marcus Aemilius Lepidus'un ve MÖ 50 yılında konsüllük yapmış olan Lucius Aemilius Lepidus Paullus'un babalarıdır.

KaynakçaDüzenle