Manuil Kantakuzinos

Manuil Kantakouzenos

Manuil Kantakouzenos (ya da Cantacuzenus) (Yunanca: Μανουήλ Καντακουζηνός, Manouēl Kantakouzēnos), (y. 1326 – Mistra, Mora Yarımadası, 10 Nisan 1380). 25 Ekim 1349 tarihinden ölümüne kadar Mora Despotluğu'nda Despotēs ve Achaia Presliği ile rakipti.

Manuil Kantakouzenos, İmparator VI. İoannis ve İrini Asanina'nın ikinci oğludur. 1326 ya da ondan çok az sonra doğduğuna inanır.[1]

Manuil, ilk defa Mart 1342 tarihinde Matheos Kantakuzinos ile babasına Didymoteichos'dan Selanik'e giderken subay olarak eşlik ederken zikredilir. Ertesi yılın nisan ayında, İmparator İoannis, IV. Stefan Uroš'un yardımıyla Veria'ya girdi ve Manuil'i vali olarak atadı.[1] Haziran 1345 tarihinde, babasının destekçileri Selanik'in kontrolünü ellerine alıp, Manuil'e yardım çağrısında bulundular, fakat onun yolladığı ordu durumu kurtarmak için çok geç kalmıştı. 1347 yılında Stefan Uroš Veria'yı Manuil'den aldı ve onu Tesalya'da bulunan amcası İoannis Komnenos Dukas'a sığınmaya zorladı. Babasının Mayıs 1347'de Konstantinopolis'in konrtolünü eline almasından sonra Manuil'i şehire çağırdı ve ertesi yıl onu hükûmetine aldı. Şehir Prefect'i olarak, 1348 ile 1349 yılları arasında Cenevizliler ile Bizanslılar arasındaki savaş sırasında, düşmana karşı savunmaya önderlik etti.[2]

Cenevizliler ile yapılan savaş nihayetlenince, Manuil babası tarafında Mora valisi olarak atandı, 25 Ekim 1349 tarihinde vilayete vardı. Manuil, bu vilayeti uzun dönem yöneten ve despotēs unvanı ile Konstantinopolis'te bulunan imparatora yakın ilişkide olan valiler serisinin ilkidir. Manuil, vilayette yerel soyluları ezen bir düzen kurdu. VI. İoannis Kantakuzinos, damadı V. İoannis tarafından tahttan indirildikten sonra, Manuil imparatorun yerine atadığı valilere karşı direndi. Sonuçta Manuil yeni bir rejim olarak Mora valisi olarak tanındı. Babası İoannis Kantakuzinos kesiş Josef ismini alıp tahtı bırakmasından sonra ailesinin kalanı Mora'da Manuil'e katıldı. Manuil'in bazı düşmanları ağabeyi eski İmparator Matheos Kantakuzinos'un onun yerine vali olmak için komplo kurduğuna dair dedikodular yaydılar fakat dedikoduların yalan olduğuna karşı ikna edilince vilayetin idaresinde ikisi beraber çalıştılar. Nikol, Matheos'un "oynadığı rolün ikincillikten öteye geçmediğini" gözler.[3]

İktidarının büyük kısmında, Manuil Latin komşularıyla barışçı ilişkilerini korudu ve bölgesinin uzun vadeli refahını güvence altına aldı. Greko-Latin işbirliği 1360'larda I. Murad'ın Mora'ya yaptığı akınlara karşı müttefikliği de kapsar. Mora Vakainamelerinin (kroniklerinin) Aragon versiyonuna göre, Gautier de Lor, Venedik Cumhuriyeti ve Hospitalier Şövalyeleri ile yaptığı ittifak sonucu Megara'da Türk filosunun 35 gemisini batırarak bir deniz zaferi kazanmıştır.[4]

Ayrıca, Manuil ekonomik ve askeri insan gücü olarak vilayette azalan nüfusu artırmak için Arnavutların göç etmelerini teşvik etti.

1380 yılında ölümünün ardından makamına ağabeyi Matheos geçmiştir. Nicol, Manuil'in Mistra, Mora Yarımadası'na gömüldüğüne inanmaktadır.[5]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Donald M. Nicol, The Byzantine family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca. 1100-1460: a genealogical and prosopographical study (Washington, DC: Dumbarton Oaks, 1968),p. 122
  2. ^ Nicol, Byzantine Family, p. 123
  3. ^ Nicol, Byzantine Family, pp. 123-125
  4. ^ Nicol, Byzantine Family, p. 125
  5. ^ Nicol, Byzantine Family, p. 127

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir
Manuil Kantakuzinos
Doğumu: y. 1326 Ölümü: 10 Nisan 1380
Resmî unvanlar
Yeni oluşum Mora Despotu
1354–1380
Sonra gelen
Matheos Kantakuzinos