Manganometri, Potasyum permanganatla yapılan redoks titrasyonlarına verilen ad. Volumetrik (hacimsel) bir kimyasal analiz yöntemidir. Potasyum permanganat redoks titrasyonlarında en çok kullanılan maddelerden birisidir. Bunun başlıca nedenleri;

  1. Kuvvetli bir yükseltgendir.
  2. Kolay bulunur ve ucuzdur.
  3. İndikatöre ihtiyaç duymaz.