Malik b. er-Reyb

Mâlik b. er-ReybArapça: مالك بن الريب, ö. 60/680), Emevî döneminde faaliyet göstermiş Arap şairlerinden biridir. Muasırları kadar meşhur olmayı başaramamıştır. Ne var ki onun da en az çağdaşları kadar yetenekli bir şair olduğu söylenmektedir[1].

HayatıDüzenle

Malik b. er-Reyb, Emevî döneminin başlarında meşhur olmuştur. Şairin adı, sa‘âlik yani eşkıya şairler arasında kaydedilmektedir. el-Haccâc'ı yermesinin akabinde kaçak durumuna düştüğü ve bu günlerinde yol kestiği söylenmektedir. Bu süreçte meşhur eşkıya Şizâz ed-Dabbî ile birlikte hareket etmiştir. Said b. Osman ile karşılaşmasının akabinde eşkıyalığa tövbe etmiş ve dindar bir yaşam sürmeye başlamıştır. Ömrünün son günlerinde nazmettiği elli yedi beyitlik kasidesi son derece meşhurdur. Halk arasında bu kasideyi şairin yanına cinlerin koyduğunu iddia eden bir efsane de yayılmıştır[2]. Şairin meşhur diğer kasideleri ise, başarısız bir suikast girişimini nasıl atlattığını konu edindiği şiirleridir[3].

İleri OkumalarDüzenle

Ayyıldız, Esat. “Emevî Dönemi Şairi Mâlik b. er-Reyb’in Bir Suikast Girişimi Atlatması Hakkında Nazmettiği İki Kasidesinin İncelemesi”. Taras Shevchenko 7th International Conference on Social Sciences: Proceedings Book. ed. Zekeriya Nas - Zhanuzak Alimgerey. 1-9. Ankara: IKSAD Global, 2021.

KaynaklarDüzenle

  1. ^ Ayyıldız, Esat. “Emevî Dönemi Şairi Mâlik b. er-Reyb’in Bir Suikast Girişimi Atlatması Hakkında Nazmettiği İki Kasidesinin İncelemesi”. Taras Shevchenko 7th International Conference on Social Sciences: Proceedings Book. ed. Zekeriya Nas - Zhanuzak Alimgerey. 1-9. Ankara: IKSAD Global, 2021. s. 1.
  2. ^ Ayyıldız, Esat. “Emevî Dönemi Şairi Mâlik b. er-Reyb’in Bir Suikast Girişimi Atlatması Hakkında Nazmettiği İki Kasidesinin İncelemesi”. Taras Shevchenko 7th International Conference on Social Sciences: Proceedings Book. ed. Zekeriya Nas - Zhanuzak Alimgerey. 1-9. Ankara: IKSAD Global, 2021. s. 2-3.
  3. ^ Ayyıldız, Esat. “Emevî Dönemi Şairi Mâlik b. er-Reyb’in Bir Suikast Girişimi Atlatması Hakkında Nazmettiği İki Kasidesinin İncelemesi”. Taras Shevchenko 7th International Conference on Social Sciences: Proceedings Book. ed. Zekeriya Nas - Zhanuzak Alimgerey. 1-9. Ankara: IKSAD Global, 2021. s. 4-9.