Maksimum flotte aplikasyonu

Maksimum flotte aplikasyonu veya adisyon flotte aplikasyonu teknikleri, Flexnip, Raco-yet, Optimax, Super-Sat, Dip-Sat gibi yeni çıkan aplikasyon teknikleridir.

Bu aplikasyon teknikleri ile kumaşına göre % 100 – 180 gibi oranlarda flotte aldırarak çalışma yapmak mümkündür. Bu yöntemlerle çalışmada, kumaşa damlamadan taşıyabileceği kadar bir flotte aldırılmaktadır. Böylece pasif, pahalı ve çok sayıdaki terbiye işlemlerini kısmen birleştirerek (örneğin bazik işlem + ağartma) etkili ve daha düzgün bir şekilde yapabilmek mümkün olmaktadır. Maksimum flotte aplikasyon yöntemleri özellikle pamuklu kumaşların ön terbiyesi için önemli avantajlar sağlamıştır. Ancak bu tekniklerle çalışabilmek, kumaşa taşıyabileceği kadar flotte aktarabilmek için ham kumaşın buraya gelmeden önce mutlaka bir kaynar yıkama veya haşıl sökme işleminden geçirilmiş olması gerekmektedir.Yani birazcık hidrofil olmalıdır.

Örneğin bunlardan Flexnip emdirme ünitesi şu şekilde çalışmaktadır: Emdirme haznesi çok küçük olduğu için tam bir adisyon aplikasyon yapılmaktadır. Aplikasyonda yaştan yaşa çalışmada yer değiştirme faktörü söz konusu değildir. 100 m/dakika ile çalışmada kumaşın çözeltiye dalma süresi sadece 0.15 saniyedir. Bu kısa süre her türlü madde alışverişini, flotte yer değişimini engellemektedir. Yine emdirme teknesindeki flotte yenilenme süresi çok kısa yani 18-20 saniye civarındadır. Çünkü toplam flotte hacmi 8-12 litre arasındadır. Aynı şekilde Optimax sistemde kumaş aşağıdan yukarıya ve sadece silindirler arasındaki az flotte ile emdirilmekte, çıkıştaki silindirler ise kumaşı sıkmadan hafif bir sıyırma işlemi yapmaktadırlar.Kumaş taşıyabileceği kadar flotte alarak buradan çıkmaktadır.

Yöntemlerin avantajlarıDeğiştir

  • Kontrol için flottenin titrasyonu gerekmiyor.
  • Adisyon aplikasyonu nedeniyle flottenin konsantrasyon salınımları yoktur.
  • Yaştan yaşa çalışmada yer değiştirme faktörü ve karmaşası ortadan kalkmaktadır.
  • İkinci kez flotte aktarımı (AF2) % 70 -80 gibi yüksek değerlerde olduğu için flottenin derişikleşmesine izin verilmez.
  • Flotte hazırlamada çözünürlük problemi olmaz.
  • Ön terbiyede kumaş üzerinde fazla flottenin bulunması hem makine içindeki kumaş hareketini kolaylaştırmakta hem kumaştan uzaklaşması gereken maddelerin kolay uzaklaşmasını sağlamakta hem de daha önceki düzgünsüzlükleri egalize etmektedir.
  • Kumaşın yapısında fazla flotte bulunması nedeniyle buharlayıcı içindeki silindirlerin madde artıkları ile kirlenmeleri de azalmaktadır.
  • Aktarılan flottenin fazla olması nedeniyle daha düşük madde konsantrasyonu ile çalışabilmek mümkündür.