Flotte, kimyasal maddeleri içinde bulunduran işlem çözeltisidir.

Flotte oranı (F.O.) ise, işlem gören 1 kg kumaşın litre veya kg flotteye oranıdır. Flotte oranı çektirme yöntemine özgü bir kavramdır.

Alınan flotte miktarı (% AF ): Çektirme yöntemi dışında tüm aplikasyon yöntemleri için kullanılan bir kavramdır. Kumaşın kuru ağırlığının %’si olarak ifade edilmektedir.