Makedonya Hussar Alayı

Makedonya Hussar Alayı, Rus İmparatorluk Ordusu'nda yer alan askeri bir birimdi. Makedonya Hussar Alayı'nın kuruluşu 10 Mayıs 1759'da gerçekleşti. Hussar'lar, yeni göç ve Avusturya Veraset Savaşı'nın etkileri nedeniyle değişken hale gelen Rusya'nın güney sınırlarını savunmak için görevlendirilmişti. Takip eden on yıllar boyunca, alay 1783'te kalıcı olarak dağılmadan önce sık sık dağıldı ve yeniden düzenlendi.

TarihiDeğiştir

18. yüzyılın ortalarında Habsburg Monarşisi'nin Askeri Sınırı'ndan Rus İmparatorluğu'na göçler başladı. Rus yetkililer, bu yeni yerleşimcilere, Avusturya Veraset Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Yeni Sırbistan ve Slav-Sırbistan adlarını alan bir toprak verdi.[1] Bu yönetimlerin amacı, Rus imparatorluğunun güney sınırlarını korumak ve bu bölgeye yakın gerçekleşen Rus askeri operasyonlarına katılmalarını sağlamaktı. Yeni Sırbistan'ın komutanı Jovan Horvat'dı. 9 Mart 1759'da Horvat, İmparatoriçe Yelizateva Petrovna'nın izniyle Makedonya Hussar Alayı'nı kurdu. Alay, Yeni Sırbistan ve Slavo-Sırbistan aslında farklı milletlerden oluşuyordu ve burada kurulan alayların isimleri ulusal kimliklerini tam olarak yansıtmıyordu.[2] Makedon Alayı'nı oluşturan mültecilerin çoğu, imparatorluk yetkilileri tarafından katılımcılar arasında Bulgarlar,[3] Ulahlar, Sırplar ve Yunanlar olarak tanımlandı.[4][5][6] Bazıları Makedon olarak tanımlandı, ancak çok sayıda Karadağlı da vardı. Makedonya Hussar Alayı'nın komutanı Aleksey Kostyurin'di.[7] Makedonya Hussar Alayı'nın arması 1776'da onaylandı ve şu şekilde tanımlandı: "Kırmızı bir alanda, farklı süslemelere sahip gümüş bir kalkan ve altında altın noktalarla kaplı çapraz iki ahşap ok." 26 Temmuz 1761'de, Makedon Süvarileri, her iki alaydaki az sayıdaki personel nedeniyle mevcut Bulgar Hussar Alayı ile genel bir Makedon Hussars Alayı olarak birleştirildi.[8] 10 Mayıs 1763'te İmparatoriçe II. Katerina'nın kararnamesiyle Makedonya Hussar Alayı dağıtıldı ve personeli Polonya, Moldova ve Sırp Hussar Alayları'na dağıtıldı. 24 Aralık 1776'da imparatorluğun güney sınırlarını korumak için Azak ve Novorossiysk bölgelerinde kurulan 9 yabancı alaydan 6 filodan oluşan yeni bir Makedonya Hussar Alayı oluşturuldu. 28 Haziran 1783'te dağıldı ve personeli İskenderiye Hussar Alayı'na dağıtıldı.

Modern kaynaklarDeğiştir

Adına rağmen, Makedonya Hussar Alayı Makedonlarıdan oluşmuyordu.[9] O zamanlar Makedonyalı ismi Avrupa'da yalnızca erken modern kültürel bağlamlarda popülerdi,[10] ancak bu kullanım günümüzde neredeyse kullanılmamaktadır.[11] Avusturya ve Rus İmparatorlukları, 17. ve 18. yüzyıllarda Balkanlar'dan gelen nüfuslar için bunu kullandı ve alayın adı daradan gelmektedir.[12] Bazı modern Makedon tarihçiler alayın varlığının etnik Makedon sürekliliğinin bir teyidi olarak görmektedir, ancak bu tür iddialar tarihsel mantıkla çelişmektedir.[13] Ancak tarihçi Aleksandar Matkovski, bazı savaşçıların Makedon milletine mensup olduğu örneğini göstermenin yanı sıra, modern anlamda böyle bir varlığın ispatı için henüz çok erken olduğunu öne sürmektedir.[14] Öte yandan Blaze Ristovski, Makedon kimliği teorilerinin modern bölgenin dışında geliştiğini ve en azından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Makedon Slavlarının katılımı olmadan var olduğunu kabul eder.[15] Bazı bilgilere göre, alaya, daha sonra genellikle Makedon muamelesi gören Arumenler (Ulahlar) hakimdir, bu da alayın adının kökenini açıklamaktadır.[16] Ancak, Rus Bilimler Akademisi tarafından birincisi 1861'de, diğeri 1910'da yayınlanan iki rehbere göre, 18. yüzyılda Makedonlar Bulgar mültecilerin bir parçası olarak tanımlandı.[17][18] Bazı araştırmacılara göre, bu alayları oluşturma fikri, Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşundan önce, ulusal birimler inşa etme projesi değildi.[19]

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Белова, Е. В. Гранычары Новой Сербии: южнославянская колонизация России в 1740—1760-е гг. Вестник Российского университета дружбы народов: журн. 2008. № 1 (11). С. 82—93. (История России) ISSN 2312-8674.
 2. ^ Roger P. Bartlett, Human Capital: The Settlement of Foreigners in Russia 1762-1804; CUP Archive, 1979, 0521222052, pp. 17-19.
 3. ^ Вл. Милчев (Украйна) - Два хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колонизация в Южна Украйна (1759-1762/63 г.) в сп. Исторически преглед, БАН, 2001, бр. 5-6, стр. 147-165.
 4. ^ Агоп Гарабедян и Румяна Комсалова, Переселение болгар и сербов во время Петра Великого и его наследников, стр. 157. 3 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 5. ^ Сайт «Русский Биографический Словарь», Хорват-Куртиц Иван 18 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
 6. ^ Белова, Е. В. Балканские военные поселения служили укреплению южной границы России. Середина XVIII века, стр. 50-53, Военно-исторический журнал. 2008, N6: По данным, которые приводит историк Н. А. Попов, (Попов Н. А. Военные поселения сербов в Австрии и России. «Вестник Европы», 1870 г.) в 1759 году в Новой Сербии были сформированы два полевых полка из числа болгар, греков и валахов, названных Македонским и Болгарским. Интересен тот факт, что при объявлении набора в новые полки желание воевать на стороне России изъявили не только болгары, сербы, молдаване, валахи, греки, но и немцы с мадьярами. стр. 52.
 7. ^ Македония и македонцы в прошлом: сборник научных трудов, Institut za nacionalna istorija (Skopje, Macedonia) NIP "Nova Makedonija", 1970, p. 176.
 8. ^ Дойнов, Стефан. Българите в Украйна и Молдова през Възраждането (1751 – 1878). София, Академично издателство „Марин Дринов“, 2005. 954-322-019-0. с. 49 – 51.
 9. ^ Galin Dimitrov, The creation of so-called Macedonian Regiment in Ukraine in Bulgaria, the Bulgarians and Europe - Myth, History, Modernity, 2019, Volume 13, Issue 1, Veliko Tarnovo University, p. 125.
 10. ^ Drezov K. (1999) Macedonian identity: an overview of the major claims. In: Pettifer J. (eds) The New Macedonian Question. St Antony’s Series. Palgrave Macmillan, London, 0230535798, pp. 50-51.
 11. ^ D. Livanios' review of Vemund Aarbakke, Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870-1913 in The Slavonic and East European Review, Vol. 83, No. 1 (Jan., 2005), pp. 141-142
 12. ^ Roumen Daskalov, Tchavdar Marinov as ed., Entangled Histories of the Balkans - Volume One: National Ideologies and Language Policies, Balkan Studies Library; BRILL, 2013, 900425076X, p. 281.
 13. ^ Galin Dimitrov, The creation of so-called Macedonian Regiment in Ukraine in Bulgaria, the Bulgarians and Europe - Myth, History, Modernity, 2019, Volume 13, Issue 1, Veliko Tarnovo University, pp. 117-127.
 14. ^ Aleksandar Matkovski, Makedonskiot polk vo Ukraina (Skopje: Misla, 1985), str. 180-190.
 15. ^ Blaze Ristovski, Makedonskiot narod i makedonskata nacija, vol. 1 (Skopje: Misla, 1983). p. 85.
 16. ^ Тютюнджиев, Иван (1995) Български военни формирования в Украйна през XVIII век. Българите в Северното Причерноморие. том 4. Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1995, с. 131-136. В. Търново, стр. 134.
 17. ^ Хронологическій указатель матеріалов для исторіи инородцев Европейской Россіи, Петр Кеппен, Императорской Академіи наук, 1861, стр. 59. 10 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 18. ^ Россия. Полное географическое описание нашего отечества : Настольная и дорожная книга для русских людей: [В 19-ти т.] Русскоe геогр. о-вo; том 14, стр. 198. 10 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 19. ^ Милчев, В. Два хусарски полка с българско участие в системата на държавната военна колонизация в южна Украйна (1759–1762/3). – В: Исторически преглед, София, 2002, № 5–6, с.154–164.