Mahmut Şevket Doğan

Mahmut Şevket Doğan (d. 1929 - 22 Kasım 2010), Türk siyasetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü bölümlerinden mezun olmuştur. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Raportörlüğü, avukatlık, Türkiye Çimento Sanayi uzmanlığı, Karayolları Teknik Hesaplar ve Malzeme Müdürlüğü, Karayolları İhale ve Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, İller Bankası Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır. 14. ve 16. Dönem TBMM Kayseri Milletvekilliği ile TBMM Başkanvekilliği ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve üç çocuk babasıydı. Pankreas kanseri yüzünden tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde vefat etmiştir.