Mahmud Esad Paşa

Mahmud Esad Paşa (d. 1837 - ö. 1895) 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı diplomatıdır. Atina, Roma, Viyana ve Paris büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuştur.[1]

Paris sefiri Esad Paşa'nın anıt mezarı

Mahmud Esad Paşa 1837 yılında İzmir'de doğdu[2]. 1853 yılında Tercüme Odası'na girdi. 1855 yılında Paris'e öğrenime gönderildi. 1857 yılında Sankt-Peterburg elçiliğinde katip olarak diplomatlık görevine başladı. Eylül 1872-Ekim 1874 tarihleri arasında Atina elçisi, Haziran 1876-Eylül 1877 tarihleri arasında Roma elçisi, Eylül 1877-Mart 1879 tarihleri arasında Viyana büyükelçisi ve Eylül 1880-Mart 1894 tarihleri arasında ise Paris büyükelçisi olarak görev yaptı.

12 Nisan 1895 tarihinde İstanbul'da öldü ve II. Mahmut Türbesi bahçesinde defnedildi.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999
  2. ^ Sicil-i Osmani, Mehmed Süreyya Bey, Cilt:2, Sayfa: 487, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1996