Maden Kredi Bankası

Maden Kredi Bankası, 4 Ekim 1957 tarihinde mahalli banka olarak kurulmuş, 1962'de statüsü değişerek özel bankalar grubuna geçmiştir. Maliye Bakanlığı, Türk Ticaret Kanununun 274. maddesine göre fesih davası açılmasını gerekli kılmış ve İstanbul 5. Ticaret Mahkemesi, 12 Nisan 1972'de bankanın feshine karar vermiştir. Karar Yargıtay'ca 23 Kasım 1972'de onaylanmıştır.

Maden Kredi Bankası
Kuruluş 1957