Macar neopaganizmi

Macar Neo-Paganizmi (MacarcaŐsmagyar vallás) Macarlar'ın Hristiyan olmadan önceki inançlarını diriltmeyi amaçlayan bir dindir. Macar Neopaganizmi'nin Tengricilik ile pek çok ortak yönü bulunur. Macar Neopaganizmi hareketinin kökleri 18. ve 19. yüzyıla uzanır. Ulusal bir Macar dininin inşası, iki savaş arası dönemde Turancı çevrelerde kabul gördü. Macaristan Halk Cumhuriyeti döneminde dinin yayılması komünistlerin din karşıtı politikaları yüzünden sekteye uğradı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Macaristan'da Macar Neopaganizmi hareketi yeniden yükselişe geçti[1]. Macar Neopaganizmi grupları arasındaki fikir birliği, Macarların, Finlerin ve Estlerin Ural halkları arasında ortaya çıktığı yönündedir. Bu nedenle Macar Neopaganizmi grupları, İskit, Sümer[2] ve Türk[3] kültürleriyle bağ geliştirmektedir.

İki kollu haç, Macar Neo-Paganizminde hayat ağacını sembolize eder

Ayrıca BakınızDeğiştir

KaynaklarDeğiştir

  1. ^ Kolozsi 2012, ss. 36–62.
  2. ^ Kolozsi 2012, ss. 37–38.
  3. ^ Kolozsi 2012, ss. 43–47.