Maşrık

(Maşrek sayfasından yönlendirildi)

Maşrık (Arapça: مشرق), Akdeniz ile İran arasındaki Arap devletlerini kapsayan Orta Doğu'daki bir bölgedir. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, Kuzey Afrika'nın batısındaki Berberi devletlerini içine alan Mağrip (مغرب) bölgesinin doğusunda bulunur. Mısır toprakları ise Maşrik ve Mağrip toprakları arasında olup tam olarak hangi bölgeye dahil olduğu belirsizdir. Fakat yine de Maşrik'in bir parçası olarak düşünülür. Çünkü Mısır ve Levant bölgeleri tarih boyunca (Antik Mısır, Yeni Krallık, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler, Memlûkler ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetimleri zamanında) birlikte yönetilmiştir.

Maşrik bölgesi.
1600 yılında Osmanlı Devleti egemenliğinde Maşrik.

Maşrik kelimesi Arapçadaki güneşin doğduğu yer, doğu anlamına gelen şeraka (ش ر ق) kökünden gelmektedir. Ayrıca Maşrik ile Büyük Suriye toprakları birbirine benzese de Maşrik, Irak ve Kuveyt'i kapsamaktadır.

Ayrıca bakınızDeğiştir