Hertz

SI birim sisteminde frekans birimi
(MHz sayfasından yönlendirildi)

Hertz (sembol Hz), SI birim sisteminde frekans (sıklık) birimidir. İsmini elektromanyetik dalgaların var olduğunu ilk kanıtlayan kişi olan Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz'den alır. Hertz'in yaygın kullanım alanlarından bazıları genelde sesle alakalı uygulamalarda kullanılan sinüs dalgaları ve müzik notalarını göstermektir. Hertz bazen de foton enerji eşitliği ile enerjiyi temsil etmek amacıyla da kullanılabilir.

En düşük frekanstan (üst) en yüksek frekansa (alt) doğru yanıp sönen üç ışık. Burada f, Hertz (Hz) cinsinden frekanstır, yani saniyedeki yanıp sönme sayısıdır. T, saniye (s) cinsinden süre olup, yanıp sönme başına saniye sayısı anlamına gelir. T ve f her zaman birbirlerinin tersleridir ve çarpımları 1 olur.

TanımDeğiştir

Hertz ; saniye başına düşen devir sayısını ifade eder. 1 Hertz saniyede bir devir veya 1 MHz saniye başına bir milyon (1,000,000/s) devir şeklinde tanımlanır.

1 Hz = 1 s-1

Bu birim herhangi bir periyodik olaya uyarlanabilir. Mesela; bir insan kalbi 1.2 Hz ile atıyor denebilir. Elektromanyetik dalgaların salınımları, bilgisayar parçaları arasındaki veri akımı ile RAM ve işlemci gibi parçaların hızları MHz (106 Hz) veya GHz (109 Hz) olarak ifade edilir.

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 hertz Hz      
101 dekahertz daHz 10–1 desihertz dHz
102 hektohertz hHz 10–2 santihertz cHz
103 kilohertz kHz 10–3 milihertz mHz
106 megahertz MHz 10–6 mikrohertz µHz
109 gigahertz GHz 10–9 nanohertz nHz
1012 terahertz THz 10–12 pikohertz pHz
1015 petahertz PHz 10–15 femtohertz fHz
1018 egzahertz EHz 10–18 attohertz aHz
1021 zettahertz ZHz 10–21 zeptohertz zHz
1024 yottahertz YHz 10–24 yoktohertz yHz