Devir

insanlar, olaylar, jeolojik dönemler vb. ile işaretlenmiş zaman aralığı

Devir veya dönem, kronoloji veya tarihyazımı amacıyla tanımlanan bir zaman aralığıdır. Kronolojide, bir "devir", zaman ölçümünün organizasyonu için en üst düzeydir. "Dönem" ya da "devir", tarih yazımında Roma Dönemi, Elizabeth Dönemi, Viktorya Dönemi, Lâle Devri, Tanzimat Devri vb. gibi iyi tanımlanmış dönemlere/devirlere atıfta bulunmak için kullanılabilir. Terimin daha yakın dönemler veya güncel tarihte kullanımı, Sovyet Dönemi ile modern popüler müzik tarihindeki "büyük grup dönemi", "disko dönemi" vb. gibi "müzik dönemlerini" içerebilir.

Takvim dönemleri

değiştir

Takvim dönemleri, belirli bir tarihten (çağ) bu yana geçen yılları sayar ve genellikle dini öneme sahiptir. Anno Mundi (dünya yılı), Dünya'nın yaşının hesaplanmasına dayanan bir grup takvim dönemini ifade eder ve bu hesaplamayı, Yaratılış Kitabı'nda açıklananlara göre yapar. Çeşitleri de olan İslami takvim, MS 622'de İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinden itibaren yılları sayar. İslami yıl, 365'ten birkaç gün daha kısadır. 1872'den İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan bir süre boyunca Japonlar, efsanevi İmparator Jimmu'nun MÖ 660'ta Japonya'yı kurduğu yıldan itibaren sayılan imparatorluk yılı sistemini (kōki) kullanmıştır. Birçok Budist takvimi, en sık kullanılan hesaplamalara göre MÖ 545-543 veya MÖ 483'te olan Buda'nın ölümünden başlar.

Ayrıca bakınız

değiştir