Müzik mitolojisi

Müzik mitolojisi, müzikle ilgili mitleri araştırır.

Türk müziğinde müzik mitolojisi eski Yunan mitolojisiyle zaman zaman buluşsa da ilerleyen zaman diliminde kendine özgü bir hal alır. Müzik aletlerinin veya müziğin icat edilmesi etrafında oluşan mitler, Anadolu efsanelerinde de varlıklarını gösterirler.

15. yüzyıla ait bir müzik mitine göre Türk müzik teorilerinin ilk örneklerinde anlatılan maddesinin ceö ile niteliği, Safiyyüddin Abdülmümin'in müziğin kıymetli ve değerli bir bilim olduğunu göstermek için susuz deveyi müziğiyle yönlendirmesi örneği günümüzde aşık çobanla karakoyun hikâyesinde de devam ettmektedir. Türk müziğinde mitoloji konusu henüz fazla ele alınmamıştır.mitoloji eski yaşam demektir