Lomlar

Lomlar veya Poşalar, (ErmeniceԲոշա Poşa/Boşa, Gürcüceბოშა Boşa, RusçaБоша Boša), Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve az da olsa Azerbaycan'da belli bölgelere dağılmış olan Hint-Aryan dilleri'nde ve içinde yoğun Ermenice kelimelerin de bulunduğu Lomca (Lomavren) konuşan 11. yüzyıl'da Hindistan'dan ayrılmış ve batıya doğru göç etmiş günümüzde Domlar, Dombalar ve Rom gibi gruplarla beraber çağdaş Rom halklarının etnolojik yapısını oluşturan bir halk.

Lomlar
Poşalar
Bosha.jpg
19.yy.'da Lomlar (Poşalar)
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Lomavren, Ermenice, Gürcüce, Türkçe
Din
Ortodoks-Hristiyanlık , Sünni-İslam

Lomlar genelde tüm Roman halkları gibi bulundukları coğrafya ve ülkelerin dillerini konuşurlar. Günümüzde Ermenistan'da Lomca yani Lomavren dili belli bir düzeyde varlığını korumuș olmasına karşın, Türkiye'de yaşayan Poşalar sadece Lomca kelime haznesi ile Türkçe konuşurlar. Gürcistan'da Tiflis, Kutaisi, Ahılkelek ve Ahıska şehirlerinde, Ermenistan'da Erivan'ın ilçeleri olan (Kanaker-Zeytun, Nork-Maraş) ve Gümrü şehirlerinde yoğun olarak yaşarlar. Türkiye'de ise Artvin, Erzurum, Sivas, Ardahan, Erzincan gibi Doğu Karadeniz illeri Lom nüfusun ağırlıklı olarak yaşadıkları şehirlerin başında gelir.

Anadolu'da kendini Poşa olarak adlandıran grup göç hareketlerinde Batı'ya gitmemiş Anadolu'da kalmıştır. Çoğunlukla Batı Ermenicesinin yerel varyantını konuştukları görülür. Lomavren diline ait birkaç sözcük vardır.

KaynakçaDüzenle