Lojman

Oturma amaçlı kullanılan yapı (ev, apartman, konak, saray vb)

Lojman; herhangi bir kuruluşun personel ve ailelerinin barınması için, ilgili kuruluş tarafından sağlanan konut.[1] Çoğunlukla apartman dairesi şeklinde olan lojmanlar, piyasaya nazaran düşük bir kira karşılığında veya ücretsiz olarak hizmete sunulur.[1] Personel, ilgili konuttan, genellikle, görev süreci boyunca yararlanabilir. Tek başına yaşayan personele, çoğunlukla, lojman yerine misafirhane tahsis edilir.

Avustralya'da Mount Isa Madencilik Şirketi tarafından inşa edilmiş lojmanlar, 1929

Lojman sözcüğü Türkçeye Fransızca "logement" (barınak) kelimesinden geçmiştir.[1][2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c "lojman." Türk Dil Kurumu. Erişim: 16 Ocak 2014.
  2. ^ "lojman." Nişanyan Sözlük. Erişim: 16 Ocak 2014.