Les Aventures de Télémaque

Les aventures de Télémaque (lit. Telemakhos'un Maceraları), Fransız yazar François Fénelon tarafından yazılan didaktik roman. 1699'da anonim olarak yayınlandı ve 1717'de ailesi tarafından yeniden baskısı yapıldı. Eserde, Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağı, Ulysses'nin oğlu Telemakhos'un ve ona eşlik eden kılık değiştirmiş bilgelik tanrıçası Minerva'nın eğitici seyahatleri eşliğinde anlatılmaktadır. Türkçeye Yusuf Kamil Paşa tarafından 1859'da çevrilen eser, 1862'de Tercüme-i Telemak adıyla yayımlandı.

Eserin ön yüzü