Leon Argiros (10. yüzyıl)

10. yüzyıl Bizanslı general

Leon Argyros (YunancaΛέων Ἀργυρός) 10. yüzyılın ilk on yılında görev yapmış Bizanslı arsitokrat ve generaldir.

Hayatı değiştir

VI. Leon (h. 886-912) yönetiminde Magistros rütbesi ve droungarios tēs viglēs makamını elinde tutan Eustathios Argyros'un oğludur.[1][2][3] Yaklaşık 910 yılında babaları VI. Leon tarafından kendisine komplu kurma şüphesiyle zehirlendiğinde, Leon ve ağabeyi Pothos Argyros, sarayda manglabites (imparatorun kişisel koruması) olarak hizmet ediyorlardı. İki kardeş babalarının cenazesini, büyükbabaları Leon Argyros tarafından Harsianon bölgesinde kurulan Aziz Elisa manastırına getirdiler.[1][2][4]

Leon ve ağabeyi Pothos askeri kariyerlerine devam ettiler. VII. Konstantinos'a göre henüz 911 yılında, genç yaşına rağmen Protospatharios rütbesiyle Sebasteia theması valisiydi (Stratigos).[2][4] Her iki kardeş imparatoriçe Zoe Karbonopsina'nın (h. 913-919) naibeliğinde önemli roller üstlenmişlerdir.[5] Leon ve kardeşi Romanos 20 Ağustos 917 günü gerçekleşen Achelous Muharebesi ile Bizans açısından felaketle sonuçlanan Bulgaristan'a karşı sefere katılmışlardır.[2][5]

I. Romanos (h. 920-944) hükümdarlığında, Leon en yüksek makamlara ulaştı ve patrikios ve nihayetinde magistros unvanlarını elde etti.[3] 922 yılının Nisan ayında, ağabeyi Domestikos tōn scholōn Pothos, John the Rhaiktor ve imparatorluk filosunun droungarios'u Aleksios Mosele ile birlikte komuta ettiği Bizans ordusu, Konstantinopolis'in civarına ulaşan kavhan Menikos komutasındaki Bulgar kuvvetleri ile karşı karşıya geldiği Pegae Muharebesi'nde Bizanslılar yenilip, geri çekildiler, ancak iki kardeş bir limanın yakınlarına kadar kaçmayı başardılar.[2][6] Bir zaman, Leon da Domestikos tōn scholōn olarak hizmet etmiştir, ancak görev yaptığı tarih belirsizdir. Jean-François Vannier, bu tarihi Pegae Muharebesi ile İoannis Kurkuas'ın bu göreve atandığı 922 Haziran olarak önerir, ancak bu süre çok kısa görünmektedir. Rodolphe Guilland ise 922'den önce kısa bir süre ya da belki I. Romanos'un iktidardan düşmesinden sonra olarak önerir. Diğer taraftan Bizanslı vakainüvislerin Leon'u ağabeyi Pothos ile karıştırmaları muhtemeldir.[2][3]

Leon Argyros'un Marianos Argyros ve Romanos Argyros isimli iki oğlu vardır. Her ikisi de I. Romanos'un sıkı destekçileriydiler ve yüksek saray unvanlarına sahiptiler. Romanos Argyros imparatorun kızı Agathe ile bile evlenmişti.[2][7] Romanos kolundan, Leon Argyros muhtemelen imparator III. Romanos'un (h. 1028-1034) büyük büyük babasıdır.[8][9]

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ a b Cheynet & Vannier 2003, s. 60.
  2. ^ a b c d e f g Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, Leon Argyros (#24399).
  3. ^ a b c Guilland 1967, Vol. I, pp. 441–442, Vol. II, pp. 178–179.
  4. ^ a b Tougher 1997, s. 211.
  5. ^ a b Cheynet & Vannier 2003, s. 61.
  6. ^ Cheynet & Vannier 2003, ss. 61, 62.
  7. ^ Cheynet & Vannier 2003, ss. 62-64.
  8. ^ Guilland 1967, Vol. II, p. 179.
  9. ^ Cheynet & Vannier 2003, s. 68.
Genel