Lehistan-İsveç savaşları

Lehistan-İsveç savaşları, Lehistan-Litvanya Birliği ile İsveç İmparatorluğu arasında geçen savaşlar. Genel olarak yorumlandığında, bu terim 1563 ve 1721 arasındaki bir dizi savaşları yer alır. Daha özetleyici olarak, 1600 ve 1629 arasındaki belirli savaşları ifade eder.

Geniş kapsamlı savaşları değiştir

(1600-1629) savaşı (büyük Avrupa Otuz Yıl Savaşı'nın bir parçası olarak kabul edilir), ateşkes dönemleri tarafından iki kez kesintiye uğrar ve ikiye ayrılır:

Tufan olarak bilinen 17. yüzyılın ikinci yarısındaki çatışmalar (1655-1661 Kuzey Savaşı'nın parçası)

Livonya Savaşı değiştir

1558-1582 yılları arasında İsveç ve Polonya'nın müttefik olduğu savaş. Rusya Çarlığı'nı mağlup ettiler.

Zygmunt'a Karşı Savaş değiştir

İsveç ve Polonya arasındaki çatışma yüzünden III. Zygmunt Waza bir iç savaş yüzünden İsveç krallık tahtını kaybetti.

Lehistan-İsveç savaşı, 1600-1611 değiştir

III. Zygmunt, tahttan indirildikten sonra bile İsveç tahtını geri kazanmaktan vazgeçmedi.

Lehistan-İsveç savaşı, 1621-1625 değiştir

1617'de İngria Savaşı'nı sona erdiren Stolbovo Antlaşması'nı imzalayan İsveçliler, Protestan Avrupa'nın kurtarıcısı olarak selamlanan Kral II. Gustaf Adolf (Gustavus Adolphus) liderliğindeki İsveçliler dikkatlerini tekrar Lehistan'a çevirdi.

Lehistan-İsveç savaşı, 1626-1629 değiştir

İsveç kralı II. Gustaf, Kraliyet Prusyası ve Lehistan-Litvanya Birliği'ni işgal etmek için Leh birliklerine saldırdı ve savaş patlak verdi. Üç yıl süren çatışmanın ardından 1629 yılında Altmark Antlaşması ile son buldu.

Daha sonraki savaşlar değiştir

Tufan değiştir

Kuzey Savaşı değiştir

Büyük Kuzey Savaşı değiştir

Dördüncü Koalisyon değiştir

Altıncı Koalisyon değiştir

Kaynakça değiştir