Lebensreform

Hippi hareketinin öncüsü toplumsal hareket

Lebensreform (yaşam yeniliği), öncelikle Almanya ve İsviçre olmak üzere Avrupa'da 19. yüzyıl sonlarında 20. yüzyıl başlarında etkisini devam ettiren bir toplumsal harekettir. Hippi hareketinin öncüsüdür. 21. yüzyıldaki yansıması "organik" yaşamdır.

Sebastian Kneipp
Louis Kuhne
Editing Rudolf Steiner

AmacıDüzenle

Lebensreform; alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden kaçınılmasını şart koşarak sağlıklı beslenme, organik beslenme, seks liberalizmi ve nudizm toplum hareketlerini destekleyerek doğal yaşama geri dönüşün propagandasını yapar.

DoğuşuDüzenle

Toplumsal yapıyı altüst eden sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte toplum içinde yoğun bir kriz hissedilmeye başlandı. Sanayileşmiş yeni bir dünyayı reddeden ilk akımlar 1870'li yıllarda özellikle Almanya'da ortaya çıktı ve kentleşme olgusuna tepki olarak natürizm yani doğacılık akımı ortaya çıktı. Bu akımda amaç kentlerin kirliliğinden kaçmak, doğayla uyumlu olarak yaşamaktı. Bu görüşte olan insanlar 20. yüzyıl medeniyetinin dışında yaşamak istediklerini belirterek lebensreform yani yaşam formu akımı etrafında toplandılar. Lebensreformcular bilimsel tehlikeyi bir tehdit olarak algılamış ve doğacıları, vejetaryenleri, doğal tıp taraftarlarını ve sanatçıları etrafında toplamıştır.

ÖncüleriDüzenle

  • Sebastian Kneipp
  • Louis Kuhne
  • Editing Rudolf Steiner
  • Eduart Baltzer
  • Karl Wilhelm Diefenbach,
  • Hugo Höppener
  • Adolf Just

Karl Wilhelm DiefenbachDüzenle

20. yüzyıl medeniyetinin dışında yaşamak istediklerini belirtmekteler “Ekoloji” kelimesini ilk kez kullanan Alman, Jena üniversitesi profesörü Ernst Haeckel'dir. Daha 1866 yılında biyosferin dengesinin bozulduğuna dikkat çeker. Sonra protestan papazlığından ayrılma Eduard Baltzer isimli bir başka düşünür, naturliche lebensweise “doğal yaşam biçimi” isimli bir dört ciltlik bir eser kaleme almıştır. Bu eser vejetaryen beslenme biçiminin öncüsüdür. Alman ressam Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913) Baltzer' den etkilenmiştir. Diefenbach lebensreform öncülerindendir. Bu yaşam formu gereğince ressamı Akdeniz’deki Kapri adasına göçmüştür. Orada lebensreformcular, yaşam biçimlerini ıslah etmeye niyetlenenler için bir komün kurmuştur. Bu komünde kurulan sanat atelyelerinden yetişen Fidus ve Gusto Graser isimli ressamların eserleri 1960 hippilerinin o rangarenk, çarpıcı grafiklerinin öncülerinden sayılmaktadır.

KaynakçaDüzenle