La bemol majör

Klasik batı müziğinde la bemol notası üzerine kurulan majör gam; içinde si bemol, mi bemol, la bemol ve re bemol geçen ve başlığına anahtardan sonra si bemol, mi bemol, la bemol ve re bemol konan müzik ölçeğidir.

La bemol Major Anahtar
La bemol Major Gam

Kalından inceye doğru şu sesleri içerir: la bemol-Si bemol-Do-Re bemol-mi bemol-Fa-Sol-La bemol. Eksen (tonik) sesi la bemol, Alt Çeken (sub dominant) sesi re bemol ve Çeken (dominant) sesi mi bemoldür. Alt çeken tonalitesi Re bemol Majör, çeken tonalitesi Mi bemol Majör, ilgili minörü fa minör ve paralel minörü la bemol minördür. Ton çemberinde Mi bemol Majör ile Re bemol Majör'ün arasında yer alır.