Kuzeybatı Krayı

Kuzeybatı Krayı (RusçaСеверозападный край) Rus İmparatorluğu'na bağlı tarihî bir alt-bölge (kray). Bugünkü Belarus ve Litvanya bölgelerini kapsar. Güneybatı Krayı'yla birlikte eski Batı Kırayı'nı oluşturur. Bu alt-bölgeyi takip eden altı guberniya valiliği vardır. Bu valilikler şunlardır:

1870 ila 1912 yılları arasında Grodno, Vilnius ve Kovno valilikleri; Vilnius merkezli Litvanya Eyalet Valiliğini teşkil etmiştir. Bugün Litvanya ve Belarus'un bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle bu yönetim birimi fiilen ortadan kalmıştır.

Krayın kuruluşu Değiştir

Lehistan-Litvanya Birliği sırayla: 1772, 1792 ve 1795'te Rusya İmparatorluğu, Prusya ve Habsburg Monarşisi tarafından bölündü. Litvanya topraklarının en büyük bölümünü Rusya aldı. Bölünmenin ardından 1931'de ve 1863'te Litvanya'da çıkan ayaklanmalar başarılı olamadı. Çarlık makamlarının tasarladığı bir dizi Panislavist politikayla birlikte, Litvanya'da basın yasağı da dahil olmak üzere, ülkedeki tüm eğitim ve kültür etkinlikleri denetim altına alındı. Bölgedeki Rus varlığını güçlendirmek için; yeni bir yönetim birimi kurulması gündeme geldi. Bunun üzerine Kuzey Kray kuruldu ve Litvanya Kuzey Kray denilen ve Belarus'u da kapsayan yeni bir yönetim biriminin parçası oldu. Daha sonra ise krayın toprakları büyük ölçüde Litvanya ve Belarus'u kapsayacak ve Kiev merkezli Güneybatı Krayı'nı da içine alacak biçimde genişletilerek; Kuzeybatı Krayı adıyla yeniden yapılandırıldı.

Genel valiler Değiştir

  • Nikolai Vasilyevich Repnin (1794 — 1797)
  • Mikhail Illarionovich Kutuzov (1799 — 1801)
  • Levin August, Count von Bennigsen (1801 - 1806)
  • Alexander Korsakov (1806 - 1830)
  • Mikhail Nikolayevich Muravyov-Vilensky (1863 - 1865)
  • Konstantin Petrovich von Kaufman (1865 — 1866)
  • Aleksandr Potapov (1868-1874)
  • Eduard Totleben (1880 — 1884)
  • Pyotr Dmitrievich Sviatopolk-Mirskii (1902 — 1904)