Kuzey Amerika levhası

Kuzey Amerika levhası, Kuzey Amerika, Küba, Grönland, Bahama Adaları, İzlanda ve Azor Adaları'nı kapsayan levha tektoniğidir. Doğusunda Atlantik Ortası Sırtı bulunmaktadır. Batısında ise Doğu Sibirya'da bulunan Çerski Sıradağları bulunmaktadır.