Kutup (Tasavvuf)

Kutup da Kutb (Arapça: القطب) kainatta tasarrufa sahip olduğuna ve Allah katında hatırının yüksek olduğuna inanılan kişileri ifade etmek için kullanılan bir tasavvuf terimidir.[1] Sözlükte "kutb" kelimesi “değirmenin mili, eksen demiri, eksen; gökyüzünün kuzey yarım küresinde bulunan yıldız; bir topluluğun yöneticisi” gibi anlamlara gelir. "Kutup", tasavvufta “velîler zümresinin başkanı, dünyanın ve âlemin mânevî yöneticisi olduğuna inanılan velî” mânasında kullanılmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınevi, 2017, ISBN 978-6055272036