Kutup (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
(Kutup sayfasından yönlendirildi)

BilimDeğiştir

CoğrafyaDeğiştir

FelsefeDeğiştir

  1. Arapça kökenli olup, aslında "eksen" anlamına gelen bu terim, bir çarkın veya benzer bir şeklin ekseni olarak sembolik kullanımında, yatay tekâmülden dikey tekâmüle geçişin söz konusu olduğu "tezahür etmemiş alem"i simgeler.
  2. İnsanlar arasında her dönemde var olmuş, tekâmül düzeyi çok yüksek, yüce bir amaca hizmet için doğmuş varlıkları ifade eder. Bunlar insanlığa tekâmül yolunda önemli katkıları olmuş, fakat genellikle isimleri bilinmeyen, ünlü olmayan kimselerdir.
  3. Uzakdoğu ezoterizminde yerküre çakralarını ifâde eder.

HayvanlarDeğiştir

DiğerDeğiştir