Kurumsal yönetim

Kurumsal yönetim, kurumların şeffaf ve dürüst olarak yönetilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için kurumun tüm bileşenleri bu ilkelerle hareket etmelidir. Kısaca ifade etmek gerekirse kurumsal yönetimin temel bileşenleri şöyle sıralanabilir; iş ahlakı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk, etkinlik, eşitlik, hukukun üstünlüğü, kontrol, denetim ve risk yönetimi. Başarılı bir kurumsal yönetimden söz edilebilmesi için bu bileşenlerin uyumlu bir şekilde entegrasyonu sağlanmalıdır.

Kurumsal yönetim, kurumların şeffaf ve dürüst olarak yönetilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için kurumun tüm bileşenleri bu ilkelerle hareket etmelidir.

Kurumsal yönetimin geliştirilmesi kurumun sağladığı ürün kalitesinde doğrudan bir artış sağlar. Kurumsal yönetim genelde yönetimsel bir olgu olarak algılansa da aslında kurumun tüm birimlerini ilgilendiren bir ilkeler bütünüdür. Kurumsal yönetimini olgunlaştırarak güven kazanan kurumlar, sosyal ve ekonomik alanda da birçok avantajı elde etmiş olurlar.

Ayrıca bakınız değiştir